Zasiłek rodzinny 2021 [zmiany, ile wynosi, kryterium dochodowe, dodatki]

Zasiłek rodzinny 2021 – dowiedz się jakie kryteria należy spełnić, aby móc zawnioskować o przyznanie świadczenia rodzinnego oraz jakie dokumenty trzeba skompletować. Poznaj kwotę zasiłku rodzinnego w 2021 roku i przeczytaj o przysługujących dodatkach socjalnych.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Zasiłek rodzinny 2021 przysługuje, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Jeśli ktoś w rodzinie posiada orzeczeniem o niepełnosprawności kwota ta jest powiększona do 764 zł.
 • Kwota zasiłku rodzinnego to 95 zł/msc (w przypadku dzieci poniżej 5 roku życia), 124 zł/msc (w przypadku dzieci między 5, a 18 rokiem życia), 135 zł/msc (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – do ukończenia 24 roku życia)

Zasiłek rodzinny 2021 – zmiany

Zasiłek rodzinny w 2021 roku, a także wszelkie dodatki przysługują rodzicom dziecka, jego opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym. Mogą o niego wnioskować również osoby uczące się. To, kto decyduje o wypłacie świadczenia rodzinnego, zależne jest od miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o przyznanie zasiłku – może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

Kto posiada prawo do ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego 2021?

 • rodzice, jeden z rodziców lub opiekun prawny dziecka
 • opiekun faktyczny dziecka
 • osoba kontynuująca proces edukacji (jeśli nie ukończyła jeszcze dwudziestego czwartego roku życia)

Zasiłek rodzinny 2021 przysługuje, jeśli:

 • dziecko nie ukończyło osiemnastego roku życia
 • dziecko kontynuuje naukę w szkole i nie ukończyło dwudziestego pierwszego roku życia lub dwudziestego czwartego roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • beneficjent jest pełnoletni i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w wyniku ich śmierci lub wyroku sądowego, a przy tym kontynuuje naukę w szkole 

Zasiłek rodzinny 2021 – kryterium dochodowe do rodzinnego

O przyznaniu zasiłku rodzinnego decyduje próg dochodowy. Do rodzinnego w 2021 roku należy spełnić kryterium dochodowe, które mówi o tym, że przeciętny dochód do rodzinnego na osobę w gospodarstwie domowym lub dochód osoby uczącej się nie może wynosić więcej niż 674 zł miesięcznie. 

Kwota miesięcznego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jest nieco wyższa w przypadku osób, które legitymują się:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności 
 • orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

W takich przypadkach miesięczny próg dochodowy na osobę w rodzinie lub osobę uczącą się wynosi 764 zł. 

Jakie dokumenty są potrzebne do rodzinnego w 2021 roku?

Aby zawnioskować o przyznanie zasiłku rodzinnego w 2021 roku należy skompletować następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego (dostępny w biuletynach informacyjnych miast)
 • oświadczenie wnioskodawcy o swoich dochodach lub dochodach członka rodziny, które zostały osiągnięte w roku ubiegłym, a nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

Dodatkowo, w przypadku rodzin, w których przynajmniej jeden z członków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu:

 • zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego, które dotyczy tych członków rodziny, którzy rozliczają się w oparciu o przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaświadczenie to powinno zawierać takie informacje jak: forma opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawka podatku, wysokość opłaconego podatku. 

Jeśli wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy lub oświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny – wielkość ta powinna być wyrażona w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, który poprzedza okres zasiłkowy

Jeśli wnioskodawca oddał gospodarstwo rolne w dzierżawę:

 • umowa dzierżawy – jeśli oddano całość lub część gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 • umowa o wniesieniu wkładów gruntowych – jeśli wniesiono gospodarstwo rolne do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

Warto wspomnieć o tym, że organ podejmujący decyzję o przyznaniu świadczenia może poprosić również o dostarczenie dodatkowych dokumentów, które będą przydatne przy rozpatrywaniu złożonego wniosku.

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2021 roku

Świadczenie rodzinne w 2021 roku jest wypłacane w okresach miesięcznych, a jego kwota w stosunku do roku poprzedniego nie zmieniła się. Ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko w 2021 roku?

 • 95 zł miesięcznie w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze piątego roku życia
 • 124 zł miesięcznie w przypadku dzieci znajdujących się między piątym a osiemnastym rokiem życia 
 • 135 zł miesięcznie w przypadku dzieci powyżej osiemnastego roku życia – aż do ukończenia przez nie dwudziestego czwartego roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego w 2021 roku

Zasiłek na dziecko to tylko jedna z wielu form pomocy finansowej dla gospodarstw domowych, które borykają się z trudną sytuacją majątkową. Osoba, której przysługuje zasiłek rodzinny może zawnioskować również o wymienione poniżej dodatki:

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (przysługuje raz na rok i wynosi 100 zł)
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jego kwota to 1 000 zł)
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole znajdującej się poza jego miejscem zamieszkania (jest przyznawany na okres 10 miesięcy i wynosi 113 zł miesięcznie) 
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (dodatek ten przysługuje matce lub ojcu w kwocie 400 zł miesięcznie)
 • dodatek z tytułu kształcenia oraz rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (przysługuje on w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, jeśli legitymują się one orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku osób między 16 a 24 rokiem życia, pod warunkiem, że legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kwota dodatku wynosi 90 zł miesięcznie w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze piątego roku życia, natomiast 110 zł miesięcznie otrzymają opiekunowie dzieci powyżej piątego roku życia)
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (samotna matka może otrzymać dodatkowe 193 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwota ta będzie powiększona o 80 zł miesięcznie)
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzice mogą otrzymać 95 zł miesięcznie na trzecie, a także każde następne dziecko)

Świadczenie rodzinne 2021 online

Wniosek o zasiłek rodzinny w 2021 roku można złożyć za pośrednictwem internetu, a co za tym idzie, nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w ośrodku pomocy społecznej. Takie rozwiązanie ma wiele zalet – jest prostsze, szybkie i bezpieczne. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego można złożyć elektronicznie, używając w tym celu profilu zaufanego lub portalu emp@tia. 

Rodzice pytają o zasiłek rodzinny 2021:

Ile wynosi dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w 2021?

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w 2021 roku wynosi:

 • 90 zł miesięcznie w przypadku dzieci, które nie ukończyły piątego roku życia
 • 110 zł miesięcznie w przypadku dzieci powyżej piątego roku życia

Ile wynosi dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2021?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w 2021 roku wynosi:

 • 193 zł miesięcznie na każde dziecko 
 • 273 zł miesięcznie w przypadku dzieci niepełnosprawnych

Jaki dochód kwalifikuje się do rodzinnego w 2021 roku?

Zasiłek rodzinny może zostać przyznany, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł. Kwota ta jest powiększona do 764 zł w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Ile wynosi rodzinne 2021?

Odpowiadamy na pytanie jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego 2021:

 • 95 zł miesięcznie (jeśli mamy dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia)
 • 124 zł miesięcznie (jeśli mamy dzieci znajdujące się między 5, a 18 rokiem życia)
 • 135 zł miesięcznie (jeśli mamy dzieci powyżej 18 roku życia – do ukończenia przez nie 24 roku życia)

Zasiłek rodzinny 2021
Zobacz też:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Jak przystroić dom Panny Młodej?

Przystrojenie domu Panny Młodej oraz ewentualnie Pana Młodego leży w kwestii świadków. Przynajmniej taka jest tradycja. Nie musimy się jej sztywno trzymać. Często zdarza się, że to sami zainteresowani, czyli...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Sala weselna

Sala weselna to jeden z podstawowych aspektów realizacji wesela. Od poszukiwań sali weselnej najlepiej jest zacząć planowanie uroczystości. Sala weselna a liczba gości Przede wszystkim na początku oszacujcie mniej więcej liczbę...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Ciekawe pomysły na zaręczyny

Zanim nastąpi sakramentalne „tak” przed ołtarzem, zawiązują się tak zwane zaręczyny. Chłopak prosi swoją dziewczynę o rękę wręczając jej pierścionek zaręczynowy. Jest to część tradycji oraz bardzo ważny moment w...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general