Dodatkowe 255 zł z ZUS? Ci seniorzy muszą jedynie złożyć wniosek

Dodatki do emerytur i rent to dla wielu seniorów szansa na podreperowanie domowego budżetu. Część osób może wnioskować o dodatkowe 255 zł. Czyje wnioski ZUS rozpatrzy pozytywnie? Podpowiadamy.

Jednym z dodatków, o które można się starać z ZUS jest tzw. ryczałt energetyczny. Dzięki środkom z tego tytułu możemy zmniejszyć koszty korzystania z energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej. Jak go otrzymać i komu przysługuje? Odpowiadamy na najważniejsze kwestie.

Sprawdź: Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 r. Jeden szczegół wystarczy, by ZUS odrzucił wniosek

Ryczał energetyczny. Dla kogo środki zostaną przyznane?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie ZUS na pozytywną decyzję mogą liczyć osoby, które są:

  • kombatantem i inną osobą uprawnioną,
  • żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdową lub wdowcem – emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdową po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” do 7. dnia roboczego co roku. Obecnie, od 1 marca 2023 wynosi on 255,17 zł.

Sprawdź: 14. emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ci seniorzy poczekają aż do października

Wniosek o ryczałt energetyczny. Dokumenty niezbędne dla ZUS

Poza wnioskiem o przyznanie ryczałtu energetycznego, którego wzór można znaleźć na stronie ZUS, niezbędne jest dostarczenie także kilku innych dokumentów. Mowa tutaj o:

  • decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych bądź też potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,
  • zaświadczeniu Wojskowej Komendy Uzupełnień, która potwierdza okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
  • zaświadczeniu właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Sprawdź: Twoja emerytura może być większa o 200 zł! Tym seniorom należy się specjalny dodatek, wystarczy jeden wniosek

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo