Jakie dokumenty składa się do szkoły średniej? O tym oświadczeniu nie wszyscy pamiętają, a jest niezbędne

Trwa rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024. Już wkrótce absolwenci klas ósmych dowiedzą się, gdzie będą kontynuować naukę od września, ale zanim to nastąpi, trzeba dopełnić szeregu formalności. Począwszy od zarejestrowania się w elektronicznym systemie, złożenia wniosków, poprzez udostępnienie wyników egzaminów, aż po dostarczenie niezbędnych dokumentów w szkole tzw. pierwszego wyboru. Jakie papiery trzeba przynieść do placówki? Kiedy upływa ostateczny termin?

Jakie dokumenty trzeba przynieść do szkoły średniej?

Nabór do szkół średnich na rok 2023/2024 oficjalnie wystartował już w połowie maja. W każdym województwie elektroniczne systemy zostały uruchomione w nieco innym terminie, ponieważ za rekrutację odpowiadają poszczególne kuratoria oświaty. Do większości szkół podania można było składać do 19 lub 20 czerwca, to jednak jeszcze nie koniec formalności.

Po oficjalnym zakończeniu roku 23 czerwca uczniowie będą musieli uzupełnić swoje wnioski o oceny ze świadectwa, a po 3 lipca powinni wprowadzić także wyniki z egzaminów ósmoklasisty. Wówczas będzie jeszcze również możliwość dokonania zmian w wybranych placówkach.

Wyniki procesu rekrutacyjnego w większości szkół zostaną ogłoszone 18 lub 19 lipca. Po opublikowaniu list kandydaci będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki, jeśli udało im się zakwalifikować. Aby to zrobić, należy dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie (najczęściej do wydrukowania z elektronicznego systemu),
  • zaświadczeniu o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • 3 lub 4 zdjęcie legitymacyjne (podpisane z tyłu).

Niekiedy jednak poszczególne placówki wymagają dodatkowych dokumentów, np. specjalny kwestionariusz ucznia (do pobrania ze strony internetowej szkoły) lub potwierdzenie przelewu za wycieczkę integracyjną.

Warto mieć przy sobie także kilka innych dokumentów, jeśli uczeń takie posiada:

  • zaświadczenie od komisji konkursowych (olimpiady, dotyczy laureatów lub finalistów), 
  • orzeczenia z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
  • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia lub członka najbliższej rodziny, 
  • oświadczenie o wychowywaniu się w rodzinie zastępczej.

Kandydaci zakwalifikowani do szkół branżowych powinni sprawdzić również, czy nie jest konieczne dostarczenie zaświadczenia (np. lekarskiego) o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Zobacz: O której godzinie są wyniki rekrutacji 2023? Rodzice i uczniowie narzekają. “Połowa wakacji zmarnowana”

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Co trzeba wiedzieć?

Kandydaci powinni pamiętać, ze po ogłoszeniu wyników egzaminów ósmoklasisty będą mieli jeszcze kilka dni na dokonanie zmian w systemie – wycofanie wniosków, złożenie podań do innych placówek lub innych oddziałów. Natomiast jeśli okaże się, że rekrutacja nie poszła po naszej myśli, nie należy się załamywać. Po składaniu dokumentów często zwalnia się sporo miejsc, a w razie niepowodzenia można próbować swoich sił w rekrutacji uzupełniającej.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo