Mama 4 plus – od stycznia 2022 roku zmienią się przepisy

Od 2019 roku na dodatkowe świadczenie emerytalne mogą liczyć matki, które wychowały minimum czworo dzieci. Projekt powstał z założeniem, że ma być pewnego rodzaju rekompensatą dla kobiet, które z powodu poświęcenia się macierzyństwu nie miały okazji długo pracować zawodowo i nie mogą się spodziewać zbyt wysokich emerytur. Od stycznia 2022 roku zapowiadają się pewne zmiany w przepisach programu “mama 4 plus”. Jak będzie wyglądał?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Od 2019 roku w Polsce obowiązuje program "Mama 4 plus" gwarantujący rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli dodatek emerytalny dla kobiet, które wychowały minimum czworo dzieci i z tego powodu nie mogły pracować w normalnym wymiarze.
  • O świadczenie mogą się ubiegać także ojcowie, którzy z powodu śmierci żony lub porzucenia rodziny przez matkę, musieli samotnie wychować minimum czworo dzieci.
  • Od nowego roku procedura przyznawania świadczenia zostanie ułatwiona. Nie trzeba już będzie dołączać do wniosku krajowego aktu urodzenia dzieci.

Mama 4 plus: matczyna emerytura

W 2019 roku rząd zdecydował o wprowadzeniu nowego projektu o nazwie Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, inaczej “Mama 4 plus”. Głównym celem programu było zagwarantowanie tzw. matczynych emerytur dla tych kobiet, które wychowały minumum czworo dzieci. Według najnowszych informacji procedura przyznania środków zostanie ułatwiona. Zgodnie z założeniami dodatkowe świadczenie emerytalne miało stanowić rekompensatę dla matek, które ze względu na długoletnie poświęcenie się macierzyństwu nie miały czasu podjąć i rozwinąć kariery zawodowej. Zazwyczaj kobiety te nie mają przepracowanej wystarczającej liczby lat, aby liczyć na wysoką emeryturę, i dotychczas otrzymywały najniższe świadczenia.

Od czasu wejścia w życie nowej ustawy ich sytuacja zdecydowanie się poprawiła – aktualnie w całej Polsce z programu korzysta już 64 tysiące osób. Warto wiedzieć, że – mimo nazwy “Mama 4 plus” – o świadczenia mogą się ubiegać również mężczyźni, ojcowie minimum czworga dzieci. Mowa tutaj o sytuacjach, kiedy matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę, a całą odpowiedzialność za wychowanie przejął ojciec. Dodatkowa emerytura z tytułu projektu “Mama 4 plus” przysługuje także w przypadku wychowywania dzieci współmałżonka, a także dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. Świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat.strona gov.pl

Zobacz: 400 plus na dziecko: nagroda pocieszenia od rządu?

Od stycznia 2022 przepisy będą korzystniejsze

Urzędnicy zapowiadają, że przepisy dotyczące programu “Mama 4 plus” staną się od nowego roku zdecydowanie prostsze. Zniknie obowiązek załączania do wniosku krajowych aktów urodzenia dzieci, ponieważ ZUS sam będzie pozyskiwał ten dokument. Nadal trzeba będzie jednak dostarczać akt urodzenia sporządzony za granicą, jeśli nie ma go w rejestrze stanu cywilnego.

W przypadku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego, nadal trzeba będzie go dołączać do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli dodatku z tytułu “Mama 4+” zależy od pobieranych dochodów. Wiadomo, że kwota nie może wynosić więcej niż najniższa emerytura. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie ma już jakieś dochody w postaci renty czy emerytury, to suma wypłacanego dodatku i kwoty dotychczasowych dochodów nie może przekroczyć minimalnej emerytury.

[…] w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Natomiast, jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury.Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Sprawdź: Bon energetyczny już wkrótce! Rząd będzie dopłacał do prądu, gazu i paliwa.

“Mama 4+” – wniosek

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające, “Mama 4 plus”, mogą się ubiegać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, a mężczyźni – 65 lat) “i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania”. Aby otrzymać środki, należy złożyć specjalny wniosek w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (wzór można znaleźć na stronie rządowej gov.pl). Do wniosku trzeba dołączyć numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Od nowego roku nie trzeba już będzie dołączać do niego krajowych aktów urodzenia.

Zobacz: Rodzina 2+2 a bezwarunkowy dochód podstawowy – od kiedy wypłata 3600 zł?

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Zaręczyny, oświadczyny i zmówiny

Czym są zaręczyny? Zmówiny przedślubne to spotkanie, na którym rodziny przyszłego małżeństwa omawiają szczegóły dotyczące m.in: terminu ślubu, wesela i spraw majątkowych. Uzgadniają pomiędzy sobą kwestie dotyczące przyszłego małżeństwa. Gdzie są...

Czytaj dalej →
Rozwój niemowląt

Śledzik Niemowlaka

Śledzik Niemowlaka Nie pamiętasz o której godzinie zasnęło Twoje dziecko? Czy przed ostatnim karmieniem w butelce było 60 czy 40 ml pokarmu? Czy pieluszkę zmieniałaś godzinę czy trzy godziny temu?...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo