Dodatkowe 500 zł dla ucznia. Te środki mogą otrzymać tylko nieliczni. Jak się o nie ubiegać?

Nowy rok szkolny 2023/2024 przyniesie przynajmniej jedną pozytywną wiadomość dla uczniów. Od września wzrasta kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zamiast 300 zł najzdolniejsi mogą otrzymać 500 zł. Kto może ubiegać się o dodatek?

Dodatkowe 500 zł dla ucznia. Dla kogo specjalna nagroda?

Od przyszłego roku szkolnego uczniowie, którzy spełnią określone przepisami kryteria, będą mogli ubiegać się o stypendium Prezesa Rady Ministrów w wyższej kwocie niż dotychczas. Nagroda została podniesiona z 300 do 500 zł, ale warunki wciąż pozostają niezmienne.

Zgodnie z ustawą, stypendium mogą uzyskać uczniowie uczęszczający do szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Warunkiem przyznana nagrody jest także świadectwo z wyróżnieniem, a jednocześnie osiągnięcie najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Zobacz też: Zła wiadomość dla uczniów. Rok szkolny 2023/2024 nie zapowiada się wesoło

Kto może dostać stypendium?

Stypendium przyznaje się na wniosek samorządu uczniowskiego lub specjalnie powołanej komisji stypendialnej składającej się z uczniów. Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, we wniosku powinny się znaleźć:

  • imię i nazwisko kandydata do stypendium;
  • informacja o spełnianiu przez kandydata do stypendium warunków uzasadniających przyznanie stypendium.

Po sporządzeniu wniosku kieruje się go do rady szkoły/rady pedagogicznej, która powinna dokument zatwierdzić. Gotowe wnioski należy przedstawić maksymalnie do zakończenia roku szkolnego (w 2024 roku do 21 czerwca). Zatwierdzone kandydatury dyrekcja przekazuje kuratorowi oświaty do 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Kuratorzy przekazują wnioski do ministra edukacji, a następnie trafiają one do Prezesa Rady Ministrów do dnia 31 lipca. Stypendium może zostać przyznane maksymalnie dwóm uczniom danej szkoły.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo