Ubezpieczenie szkolne jako zabezpieczenie przyszłości dziecka – jak pomaga Twojemu dziecku w różnych sytuacjach będących następstwem nieszczęśliwych wypadków?

W podstawowym wariancie polisa szkolna dla dziecka powinna zapewniać wypłatę świadczenia za każdy procent stwierdzonego u niego uszczerbku na zdrowiu/uszkodzeniu ciałą , jaki powstał w okresie trwania ochrony, w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Jednak w towarzystwach można znaleźć znacznie bardziej rozbudowane warianty polis dla dzieci szkolnych i młodzieży uczącej się, nawet do 26. roku życia, dlatego ubezpieczenie tego rodzaju można potraktować jako solidne zabezpieczenie na przyszłość. W jakich sytuacjach może ono okazać się szczególnie pomocne? Warto to sprawdzić.

Ubezpieczenie szkolne – ubezpieczenie dla dziecka NNW

NNW dla dzieci i młodzieży, jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Ma ono chronić przed skutkami uszkodzenia ciała lub śmierci. Z reguły polisa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe – można, ale nie trzeba z niego skorzystać. Towarzystwa mogą dowolnie kształtować zakres ochrony, warianty ubezpieczenia i odpowiadające im sumy ubezpieczenia. Wszystko to wpływa na urozmaicenie oferty i wysokość składki. Rodzice czy opiekunowie prawni dziecka mogą zawrzeć polisę indywidualną lub skorzystać z polisy grupowej, gdzie w ramach jednego ubezpieczenia ochroną obejmowanych jest kilkoro dzieci.

Przed czym będzie chronić ubezpieczenie szkolne NNW?

Wydawać by się mogło, że ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka obejmuje jedynie ryzyko nagłych wypadków czy zachorowania, a ochrona przejawia się w tym, że ubezpieczyciel wypłaca świadczenia, jeśli dojdzie do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci ubezpieczonego. Jednak wcale nie musi tak być, a polisa NNW szkolna może dawać znacznie szerszy zakres ochrony, ujęty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, tj. OWU.

Polisa dla dziecka może przynieść wiele korzyści na przyszłość, czego najlepszym przykładem są różne warianty ubezpieczenia szkolnego w towarzystwie UNIQA. Mogą one zapewnić m.in.:

  • objęcie zakresem ochrony wyczynowego uprawiania sportu – bez konieczności wniesienia dodatkowej składki,
  • całodobową ochronę, świadczoną przez ubezpieczonego również poza placówką szkolną,
  • OC w życiu prywatnym – dla młodzieży w wieku od 18 do 26 lat,
  • wypłatę świadczeń w związku z uszkodzeniem ciała i pobytem w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza, łącznie z pokryciem kosztów wizyty lekarskiej związanej z jego usunięciem, pokrycia kosztów badań pod kątem nosicielstwa patogenów przez kleszcza oraz z refundacją kosztów antybiotykoterapii,
  • świadczenia za uszkodzenie lub zniszczenie okularów korekcyjnych ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwych wypadków, jeśli w następstwie tego samego zdarzenia dojdzie do uszkodzenia ciała, za które przyjmiemy odpowiedzialność
  • pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w NNW,
  • ubezpieczenie przed hejtem w internecie, uruchamiane w sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych.

Dlatego na przykład w sytuacji, gdy rodzice czy opiekunowie dziecka stają w obliczu konieczności poniesienia wysokiego kosztu rehabilitacji, a ubezpieczenie szkolne ją obejmuje, to wówczas z ich barków ściągane jest duże zobowiązanie finansowe. Warto wykupić takie ubezpieczenie choćby z tego względu.

Czy warto zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie dla dziecka? Oszczędzanie i ochrona w jednym

Poza ubezpieczeniem szkolnym towarzystwa zachęcają do wszechstronnego zabezpieczenia swoich pociech, np. w ramach polisy na życie i dożycie. Takie ubezpieczenie dziecka na życie obejmować może świadczenia związane z poważnym zachorowaniem i koniecznością podjęcia specjalistycznego leczenia czy wykonania badań, które mogą być bardzo kosztowne. Polisa może pozwalać również na oszczędzanie na przyszłość pociechy.

Wieczór kawalerski i panieński

Wieczór kawalerski

Zostałeś poproszony przez swojego najbliższego przyjaciela o to byś został świadkiem na jego ślubie? Takie wyróżnienie jest dla Ciebie niezwykle ważne. Zdajesz sobie jednak sprawę z tego, że ten wybór...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo