CKE wykaz lektur matura 2025. Wprowadzono spore zmiany. Maturzyści będą mieli trudniej

W ostatnich latach spis lektur obowiązkowych w szkołach średnich kilkukrotnie ulegał większym zmianom lub drobnym modyfikacjom. Podobnie będzie także w przyszłym roku. Centralna Komisja Egzaminacyjna podjęła decyzję o rozszerzeniu obowiązującego kanonu, dlatego przyszłorocznych maturzystów czeka większe wyzwanie. Jak wygląda lista lektur obowiązkowych matura 2025? Co zawiera aktualny wykaz lektur matura 2025 od CKE?

CKE wykaz lektur matura 2025

Ze względu na długie okresy nauki zdalnej w ostatnich latach, Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję o zredukowaniu ilości materiału obowiązującego na egzaminy. Ułatwienia dotyczą m.in. listy lektur, których znajomość jest wymagana na maturze z języka polskiego.

Lektury na maturę 2025 zostaną uzupełnione o kilka dodatkowych pozycji, których nie ma w tym roku. Cała lista liczy prawie 50 utworów, część z nich uczniowie poznają jednak tylko we fragmentach.

Lektury obowiązkowe matura 2025 CKE:

 1. Biblia (fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana)
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty)
 4. Sofokles, Antygona
 5. Kwiatki św. Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 14. William Szekspir, Makbet,
 15. William Szekspir, Romeo i Julia
 16. Molier, Skąpiec
 17. Ignacy Krasicki, wybrane satyry,
 18. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, 
 19. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
 20. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, cz. II, 
 21. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz,
 22. Juliusz Słowacki, Kordian
 23. Juliusz Słowacki, Balladyna
 24. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 25. Aleksander Fredro, Zemsta
 26. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu
 27. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
 28. Henryk Sienkiewicz, Potop
 29. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 30. Stanisław Wyspiański, Wesele
 31. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień),
 32. Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…,
 33. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 34. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 35. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 36. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 37. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 38. Albert Camus, Dżuma
 39. George Orwell, Rok 1984
 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 41. Sławomir Mrożek, Tango
 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 44. Antoni Libera, Madame
 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)

Zobacz: Pytania jawne matura 2025. Pula zagadnień uległa dużym zmianom. Ma być trudniej

Matura 2025 zmiany

Lista lektur obowiązkowych na maturze w 2025 zostanie uzupełniona o takie utwory jak: Romeo i Julia Szekspira, Rozdziobią nas kruki, wrony… Żeromskiego, I tom Chłopów Reymonta, a także wskazane ballady Mickiewicza. Oprócz tego uczniowie będą musieli wykazać się znajomości fragmentów Odysei Homera, wybranych satyr Krasickiego oraz fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza.

Sprawdź: Jakie lektury powtórzyć do matury? Te utwory mogą się przydać, warto zajrzeć do streszczeń

Rodzice i uczniowie pytają, jakie lektury na maturę 2025

Czy “Granica” jest lekturą obowiązkową?

Nie, “Granica” nie jest już lekturą obowiązkową.

Lista lektur matura 2025 – co nowego się pojawi?

M.in. Romeo i Julia Szekspira, Rozdziobią nas kruki, wrony… Żeromskiego, I tom Chłopów Reymonta, a także wskazane ballady Mickiewicza.

“Zbrodnia i kara” pytania jawne 2025 – jakie?

1. Walka człowieka ze swoimi słabościami.
2. Motyw winy i kary.
3. Ile człowiek jest gotów poświęcić dla innych?
4. Co może determinować ludzkie postępowanie?

CKE lektury obowiązkowe 2025 – które są najważniejsze?

Trudno wybrać z 50 pozycji tylko kilka najważniejszych. Z pewnością warto dobrze znać Lalkę, III cz. Dziadów, Wesele, Zbrodnię i karę, Przedwiośnie, Pana Tadeusza, Makbeta, Kordiana, Dżumę, Inny świat.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo