Emerytura dla urodzonych między 1948-1968. Trzeba pamiętać o tym dokumencie, inaczej ZUS nie przyzna pieniędzy

Osoby urodzone między 1949 a 1968 rokiem mają prawo ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ZUS przyzna ją jednak wyłącznie po spełnieniu określonych kryteriów. Aby otrzymać pieniądze, konieczne będzie także dołączenie kilku ważnych dokumentów. Jakie warunki obowiązują?

Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 roku mogą składać wnioski o przyznanie wcześniejszej emerytury z ZUS. Świadczenie zostanie przyznane tym, którzy:

  • osiągnęły wiek uprawniający do wcześniejszej emerytury (uzależniony od płci oraz rodzaju pracy, najczęściej 55 w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn),
  • mają udokumentowane okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i mają na to odpowiednie zaświadczenia i dokumenty,
  • nie być członkiem OFE lub złożą do ZUS wniosek o przekazanie zgromadzonych środków na rzecz budżetu państwa.

Okres pracy w szczególnych warunkach powinien trwać przynajmniej 15 lat i dotyczy to zawodów, które negatywnie odbijają się na zdrowiu, np. praca w kopalniach czy hutach. Na świadczenie mogą liczyć także nauczyciele.

Zobacz: Emerytura z OFE po 65. roku życia. Niektóre seniorki mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jakie są warunki?

Emerytura dla urodzonych między 1948-1968. Ten dokument jest niezbędny

Kluczowym załącznikiem do wniosku o wcześniejszą emeryturę będzie więc dokument potwierdzający staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wnioskujący powinien dołączyć świadectwo pracy, w którym znalazł się odpowiedni wpis pracodawcy udowadniający, że obejmowane stanowisko spełnia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo