Jakie dokumenty do 500+ na pierwsze dziecko? Sprawdź, bez czego nie otrzymasz świadczenia!

Świadczenie 500+ przysługuje każdej rodzinie na drugie i każde kolejne dziecko. Czasem jednak pomoc finansową możemy otrzymać także będąc rodzicami jedynaka. Jakie dokumenty do 500+ na pierwsze dziecko musimy złożyć do urzędu?

Jakie dokumenty do 500+ na pierwsze dziecko?

500+ jest świadczeniem rodzinnym wprowadzonym w 2016 roku. 500 zł na dziecko jest wypłacane na złożony w urzędzie miasta lub gminy wniosek matki, ojca bądź opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wnioski 0 500 zł na dziecko można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną dołączając do nich odpowiednie dokumenty niezbędne do uzyskania 500+:

 • w przypadku opiekuna faktycznego: zaświadczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • w przypadku opiekuna prawnego: orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego;
 • w przypadku osób ubiegających się o 500+ na pierwsze dziecko: dokumenty potwierdzające dochód

Dofinansowanie otrzymują wszystkie rodziny niezależnie od dochodów, ale jedynie na drugie i każde kolejne dziecko. O 500+ na jedynaka mogą się ubiegać jedynie niektórzy rodzice o określonych dochodach na członka rodziny. Jest to w szczególności ważne dla samotnych rodziców nieotrzymujących wsparcia od byłego partnera.

Dokumenty potwierdzające dochód do wniosku o 500+

Jakie dokumenty na 500+ na pierwsze dziecko należy więc złożyć do urzędu? Przede wszystkim trzeba się upewnić, czy nie przekraczamy progu dochodowego. Wynosi on 800 zł na każdego członka rodziny, a w przypadku kiedy wychowujemy niepełnosprawne dziecko: 1200 zł na każdego członka rodziny.

Do wniosku o 500+ na pierwsze dziecko należy dołączyć:

 • zaświadczenie o dochodach, na podstawie dochodu z roku poprzedzającego moment, w którym ubiegamy się o dofinansowanie;
 • jeśli to jest wymagane wszelkie dokumenty potwierdzające samotną opiekę nad dzieckiem, umowa o alimenty itp.

Aby otrzymać świadczenie najszybciej jak to możliwe, należy wypełnić wniosek o 500+ i upewnić się, że uzupełniliśmy wszystkie rubryki poprawnie. W przeciwnym razie będziemy musieli poprawiać wniosek, a moment otrzymaniu pierwszej wypłaty dofinansowania się przeciągnie.

Jak obliczyć dochód do 500+?

Wielu rodziców zmartwiło niedawno ogłoszenie wzrostu płacy minimalnej, która w 2019 roku ma wynosić 2220 złotych. Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się być korzystna, jednak dla niektórych rodzin wzrost dochodu na członka rodziny będzie nieznaczny, a mogą przez to stracić dofinansowanie w postaci 500+.

Jak możemy przeczytać na stronie obywatel.gov.pl, w obliczaniu dochodu do 500+ na pierwsze dziecko musimy wziąć pod uwagę:

 • przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT — na przykład przychód z pracy zarobkowej, emerytury albo renty. Odejmij od niego koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziesz w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-CFC,
 • dochód z działalności, która podlega przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • inne dochody, które są zwolnione z podatku — na przykład: alimenty na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Jak obliczyć dochód z ryczałtu do 500+ w 2018 roku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to zgodnie z prawem możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania przychodów osiąganych przez osobę fizyczną:

 • prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, gdy jej dochody nie przekraczają 250 tys. EURO;
 • osiągającą przychody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze, gdy jej dochody nie przekraczają 250 tys. EURO;
 • będącą osobą duchowną.

Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu mogą opłacać podatek w formie:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Dla rodziców ubiegających się o 500 zł na pierwsze dziecko problematyczne jest pytanie o to, jak obliczyć dochód z ryczałtu do 500+ w 2018 roku?  Ryczałt jest formą opodatkowania nie posługującą się dochodem, jako formą opodatkowania. Upraszczając podstawą opodatkowania jest przychód bez uwzględnienia kosztów jego uzyskania.

W praktyce rodzice rozliczający się w formie ryczałtu lub karty podatkowej do wniosku o 500+ powinni załączyć zaświadczenie o przychodzie. To na jego podstawie oraz z pomocą tabeli wynikającej z noweli z dnia 7 lipca 2017 r. niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin urzędnik sam obliczy dochód rodzica. Dochód ten nie jest jedną narzuconą kwotą. Zależy od wysokości podatku zapłaconego przez rodzica.

[Zdjęcie główne: Depositphotos]

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Błogosławieństwo rodziców

Błogosławieństwo od rodziców to jedna z najważniejszych tradycji w dniu ślubu dla osób, które są katolikami. Symbolizuje przekazanie przez rodziców tuż przed ślubem władzy rodzicielskiej mężowi kobiety i zgodę na...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo