Matura 2024 – będą spore zmiany! Uczniowie zaskoczeni nowymi wymagania na egzamin. Będzie wyższy próg?

Decyzją ministerstwa edukacji nowa matura w formule 2023 zostanie w przyszłym roku przeprowadzona na nieco innych zasadach, niż pierwotnie zakładano. Uczniów będzie obowiązywał zmodyfikowany materiał, a część arkuszy zostanie w pewnym stopniu uproszczona. Przyszłorocznych abiturientów szczególnie jednak zastanawia, czy pojawi się próg zdawalności na przedmiotach dodatkowych. Matura 2024 zmiany – na co powinni się przygotować uczniowie?

Matura 2024 zmiany. Jakie wymagania obowiązują na egzaminie?

W 2023 roku maturę w nowej formule po raz pierwszy zdawali absolwenci 4-letnich liceów, a 2024 przystąpią do niej absolwenci 5-letnich techników oraz szkół branżowych. Ze względu na pandemię COVID-19 i spowodowane nią wielomiesięczne nauczanie zdalne te dwa roczniki mają przystąpić do egzaminy przeprowadzanego na nieco złagodzonych zasadach. Według oficjalnych informacji udostępnionych przez MEiN, wymagania egzaminacyjne zredukowano o ok. 20-25% w zależności od przedmiotu.

W przypadku języka polskiego na poziomie podstawowym zakres wymagań został ograniczony o ok. 25%. Zamiast 70 punktów do zdobycia uczniowie mogą osiągnąć 60 maksymalnie 60 punktów, a zadania dotyczą mniejszej liczby lektur:

  • 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej (zamiast jak pierwotnie planowano 48 + 6 ze szkoły podstawowej).

Złagodzono także zasady dotyczące części pisemnej. Wypracowanie powinno mieć minimum 300 słów (zamiast 400), a zdający może odwołać się do dowolnej lektury (od matury 2025 lektura obowiązkowa będzie wskazana w temacie).

W przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym również zredukowano wymagania o ok. 25%. Uczniowie mają także do rozwiązania więcej zadań zamkniętych (mogą z nich zyskać nawet 29 punktów, zamiast 25). Zmniejszono tym samym liczbę zadań otwartych, do 7-13 (zamiast 9-15).

W 2024 na maturze będą obowiązywały także niższe wymagania z egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym. Wypowiedź pisemna powinna liczyć od 80 do 130 słów (zamiast wcześniejszego limity 100-150).

Zobacz: Matury 2024 – oto terminy kluczowe dla uczniów! Zdających czeka niespodziewana zmiana

Zmiany w maturze 2024

Zmiany w zakresie wymagań egzaminacyjnych dotyczą także innych przedmiotów:

  • język obcy na poziomie rozszerzonym: ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
    • poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
    • poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  • zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).
  • zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w maju 2024 mogą jednak odetchnąć z ulgą. Resort edukacji nie zdecydował się na wprowadzenie progu zdawalności przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). Taka zmiana ma wejść w życie dopiero w 2025 roku.

Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%.Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

Sprawdź: Jak poszły matury 2023? Nowa formuła nie taka straszna, jak ją malują

Rodzice i uczniowie pytają o matury 2024

Jaki będzie próg zdawalności matury 2024?

Na poziomie podstawowym – 30%, na rozszerzonym – brak progu.

Matura próg zdawalności – kiedy wzrośnie?

Próg 30% na egzaminach z przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym) zacznie obowiązywać od matury w 2025 roku.

Matura 2024 ile procent trzeba mieć, aby zdać?

Przedmioty na poziomie podstawowym można zdać od 30%, a na rozszerzeniu nie będzie obowiązywał prób zdawalności.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo