Karta Dużej Rodziny – dla kogo? Jej posiadacze mogą liczyć na tańszy prąd w 2023, ale trzeba pośpieszyć się z wnioskiem

Rząd wprowadza specjalną ustawę zamrażającą ceny prądu na obecnym poziomie tak, aby ochronić odbiorców indywidualnych przed drastycznymi podwyżkami zapowiadanymi na 2023 rok. Rachunki nie wzrosną, jeśli gospodarstwo domowe nie przekroczy ustalonego limitu zużycia. W myśl przepisów na wyższe limity, a więc więcej taniego prądu będzie przysługiwało posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Aby skorzystać z tego przywileju, lepiej nie zwlekać z dopełnieniem formalności. Karta Dużej Rodziny – dla kogo?

Karta Dużej Rodziny – dla kogo?

Zmiany zaproponowane w ostatnim czasie przez rząd będą szczególnie korzystne dla rodzin wielodzietnych. W 2023 roku będą mogli liczyć na tańszy prąd w ramach podwyższonego limitu zużycia. Jedynym warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, bez potwierdzenia w postaci tego dokumentu niestety nie będzie można uzyskać tak preferencyjnych warunków.

Zgodnie z przepisami prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy wychowują lub wychowali łącznie co najmniej troje dzieci. Co ważne, w takim przypadku Karta przyznawana jest dożywotnio, a zatem rodzice nie tracą należnych im z tego tytułu przywilejów, nawet gdy dzieci już dorosną (ukończą 18 lat lub wyprowadzą się z domu).

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej (karta jest ważna do ukończenia podanego wieku lub do ukończenia nauki),
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Sprawdź: Karta Dużej Rodziny – lista partnerów 2022. Gdzie skorzystamy ze zniżek?

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny?

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek (wzór znaleźć można pod tym linkiem). Przed złożeniem należy sprawdzić, która instytucja – w ramach urzędu gminy czy miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania – zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem decyzji.

Oprócz wypełnionego formularza rodzice muszą dostarczyć również specjalne oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Warto także mieć przy sobie dokumenty (dowód osobisty bądź paszport), a także dokumenty dzieci (akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport).

Zobacz: Minimalne alimenty na dziecko 2022. Ile wynoszą? Na tej podstawie sąd wylicza konkretną kwotę

Karta Dużej Rodziny – wniosek online

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć również za pośrednictwem portalu Emp@tia. Wystarczy wejść do modułu eWnioski i zalogować się za pomocą profilu zaufanego. Następnie w specjalnym kreatorze wniosków, który bardzo ułatwia i usprawnia całą procedurę, wypełniamy formularz i składamy wniosek. Za pośrednictwem SMS-a powinniśmy po jakimś czasie otrzymać powiadomienie o przyznaniu Karty.

Sprawdź: Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci to nawet 1338 zł co miesiąc. Komu przysługuje?

Karta Dużej Rodziny – prąd tańszy w 2023 roku

Zgodnie z zapowiedziami rząd planuje wprowadzenie specjalnych mechanizmów, których celem jest zamrożenie cen za energię elektryczną. Rachunki za prąd w 2023 roku pozostaną na tym samym poziomie co dotychczas, o ile dane gospodarstwo domowe nie przekroczy określonego limitu zużycia. W przypadku odbiorców indywidualnych standardowy limit będzie wynosił 2000 kWh, nieco więcej – bo 2600 kWh – bez zwiększonych rachunków będą mogły zużyć osoby niepełnosprawne oraz rodziny opiekujące się osobami niepełnosprawnymi. Zdecydowanie najwyższy limit – aż 3000 kWh – będzie przysługiwał posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz rolnikom. Co jednak ważne, na najnowszym rozwiązaniu skorzystają również gospodarstwa domowe zużywające więcej prądu – wyższe stawki będą naliczane dopiero po przekroczeniu danego limitu.

Chcemy zamrozić rachunki za energię elektryczną do limitu 2 tys. kWh. Na takim rozwiązaniu skorzysta każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie. Więcej zapłacimy wyłącznie za nadwyżkę – czyli powyżej 2 tys. kWh lub 2,6 tys. czy 3 tys. kWh w przypadku odpowiednio gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami czy rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Takie rozwiązanie ma złagodzić gwałtowne soki cen energii, wprowadzając jednocześnie zachętę do jej oszczędzania.minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytat za serwisem gov.pl

Samo posiadanie KRD nie daje od razu dostępu do większej ilości prądu w tańszej cenie. Oprócz tego niezbędne będzie również złożenie specjalnego oświadczenia zakładowi energetycznemu, że jesteśmy osobą uprawnioną do otrzymania wyższego limitu. Na złożenie takiego oświadczenia będzie czas od momentu wejścia w życie ustawy do (najprawdopodobniej) 30 czerwca 2023 roku.

Zobacz: Czy Librus jest płatny? Ceny za mobilne dodatki oburzają rodziców

Rodzice pytają o KDR

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy wychowują lub wychowali co najmniej trójkę dzieci. Mogą ją otrzymać także dzieci (do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę). Przysługuje także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny gdy dzieci są dorosłe?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dożywotnio, również jeśli dzieci są już dorosłe (tj. osiągnęły pełnoletność). Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny ile dzieci?

Co najmniej troje.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo