Rejestracja dziecka w USC

Jak zgłosić urodzenie dziecka? Jakie dokumenty są potrzebne przy rejestracji dziecka w USC? Ile się czeka na PESEL dla dziecka? Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda rejestracja noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Rejestracja dziecka w USC
Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Rejestracji dziecka w USC dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny.
 • Na rejestrację noworodka w USC rodzic ma 21 dni od wystawienia karty urodzenia dziecka.
 • W przypadku urodzenia martwego rodzice mają 3 dni na zgłoszenie dziecka w urzędzie.
 • Do zarejestrowania dziecka są potrzebne: dowód osobisty rodzica, pełnomocnictwo oraz karta urodzenia dziecka wystawiana przez szpital.
 • Rejestracja dziecka odbywa się w USC właściwym dla siedziby szpitala, a nie miejsca zamieszkania rodziców.
 • Zgłoszenie dziecka do USC nie wiąże się z opłatami.
 • Rejestracji dziecka można dokonać w urzędzie lub przez internet.

Rejestracja dziecka w USC

Każde nowo narodzone dziecko w nieprzekraczalnym terminie powinno być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to obowiązek rodzica lub opiekuna prawnego każdego noworodka. Po dokonaniu tej czynności, dziecko staje się pełnoprawnym obywatelem kraju, co potwierdzone jest aktem urodzenia, który otrzymuje osoba rejestrująca. Aby zarejestrować dziecko należy zgłosić się do USC właściwego dla miejsca, w którym noworodek przyszedł na świat. Dla przykładu, jeżeli rodzice mieszkają na stałe w Poznaniu, a dziecko urodzi się w Gdańsku, należy udać się do właściwego dla szpitala Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku. Co ważne: wraz z rejestracją dziecka otrzymuje ono zameldowanie, numer PESEL, a także wydawany jest jeden skrócony akt urodzenia.

Kto może zarejestrować dziecko w USC?

Prawo określa, kto może zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego. W pierwszej kolejności zobowiązani są do tego rodzice – ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan na to pozwala. Bardzo istotne jest to, iż rodzice muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych – jeżeli są niepełnoletni, dziecko rejestruje opiekun matki, np. jej rodzic albo przedstawiciel ustawowy. Rejestracji dziecka może dokonać również pełnomocnik rodziców.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

 • rodzic dziecka, pod warunkiem, że ma ukończone 16 lat i nie jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych;
 • przedstawiciel ustawowy matki lub ojca noworodka w sytuacji, gdy rodzice dziecka mają mniej niż 16 lat lub z innych powodów nie mają zdolności do czynności prawnych. W tej sytuacji zgłoszenie urodzenia dziecka najczęściej jest dokonywane przez rodziców lub opiekunów nieletniej matki albo ojca.

Jeśli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, przed zarejestrowaniem go w USC ojciec dziecka powinien złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa. W innym wypadku kierownik USC nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia urodzenia dziecka od jego ojca ani wpisać danych ojca do aktu urodzenia.

Ile czasu na zarejestrowanie dziecka?

Czas liczony od porodu, w którym rodzice zobowiązani są do rejestracji dziecka, zależny jest od tego czy dziecko urodziło się martwe czy żywe. Jeżeli dziecko urodzi się żywe, na rejestrację noworodka jest 21 dni od daty wystawienia karty urodzenia. Kartę wystawia lekarz lub położna, którzy odbierali poród, a następnie przekazują ją do USC w ciągu 3 dni od wystawienia. Zanim udasz się do urzędu, by zarejestrować dziecko sprawdź, czy karta urodzenia już do niego dotarła. Co się stanie, jeśli nie zdążymy w wyznaczonym terminie 21 dni? Rejestracja noworodka w USC i tak się odbędzie, tyle że imię dla dziecka wybierze urzędnik.

Trochę inaczej procedura wygląda w przypadku urodzenia martwego dziecka. Wówczas personel medyczny ma 1 dzień na dostarczenie do urzędu karty martwego dziecka, a rodzice 3 dni na rejestrację dziecka w urzędzie. Karta martwego dziecka może być wystawiona jedynie wówczas, gdy lekarz lub położna ustalą płeć dziecka. Jeśli jest to niemożliwe, karta nie zostanie przekazana do USC, jednak lekarz na wniosek rodziców może wystawić kartę zgonu, która umożliwia pochowanie dziecka bez rejestracji w USC.

Dokumenty do rejestracji dziecka

Przed 2015 rokiem, aby zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego niezbędnych było kilka dokumentów, a od czasu zmian ich lista została ograniczona do dwóch. Pierwszym z dokumentów niezbędnych do rejestracji jest karta narodzin dziecka, którą wydaje szpital. Sami rodzice powinni zgłosić się do Urzędu z aktualnym dowodem tożsamości. W przypadku, gdy rejestracji dokonuje pełnomocnik rodziców, powinien mieć on przy sobie również pełnomocnictwo.

Przed udaniem się do USC należy oczywiście wybrać imię dziecka. I choć nie ma sformalizowanej listy imion, istnieją tu pewne ograniczenia:

 • dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona;
 • imię nie może być w formie zdrobniałej;
 • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite;
 • imię nie może być nazwą własną przedmiotu lub zjawiska.

Rejestracja dziecka w USC krok po kroku

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przygotowuje protokół z danymi dziecka i rodziców.
 2. Protokół zostaje podpisany przez rodzica lub pełnomocnika oraz kieronika USC.
 3. Kierownik USC rejestruje noworodka, melduje i nadaje mu nr. PESEL.
 4. Rodzic dziecka otrzymuje:
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL,
  • bezpłatny odpis aktu urodzenia,
  • potwierdzenie zameldowania dziecka.

Rejestracja dziecka przez internet

Zgłoszenia narodzin dziecka można dokonać również przez internet. Mogą to zrobić rodzice posiadający profil zaufany lub e-dowód.

Jak zgłosić urodzenie dziecka przez internet krok po kroku?

 1. Należy przejść na stronę umożliwiającą rejestrację dziecka login.gov.pl [PRZEJDŹ], a następnie wybrać sposób logowania.
 2. W dalszej kolejności trzeba wypełnić zgłoszenie podając w 3 kroku imię lub imiona dziecka.
 3. W kolejnym kroku rodzic zostanie przekierowany do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl. Tam sprawdzi i podpisze zgłoszenie.
 4. Zgłoszenie można podpisać z pomocą:
  • profilu zaufanego,
  • dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu),
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 5. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie wysłane na skrzynkę ePUAP i mail podany przez rodzica dziecka we wniosku.
 6. Informacja o ewentualnych brakach zostanie wysłana na skrzynkę ePUAP.

Rejestracja dziecka w USC w pytaniach i odpowiedziach

Jak zgłosić urodzenie dziecka?

W tym celu należy iść do właściwego miejscowo Urzędu Stanu Cywilnego. Przed udaniem się do urzędu warto sprawdzić, czy pracownicy szpitala przekazali do niego kartę urodzenia dziecka, która jest niezbędna do rejestracji noworodka. Zarejestrowanie dziecka w USC jest możliwe także przez internet.

Ile czasu jest na zgłoszenie dziecka do USC?

W przypadku urodzenia żywego dziecka, rodzic ma 21 dni na zgłoszenie narodzin dziecka. Przy urodzeniach martwych jest na to zaledwie 3 dni.

Jakie dokumenty przy rejestracji dziecka?

Podczas zgłaszania dziecka do USC są niezbędne:

 • Karta urodzenia – wystawia ją położna lub lekarz, którzy odbierali poród i przesyła do właściwego urzędu w terminie 3 dni od daty wystawienia;
 • Dowód osobisty – aktualny dokument potwierdzający tożsamość ojca lub matki dziecka;
 • Pełnomocnictwo – jeśli rejestracji dziecka dokonuje pełnomocnik

Jaki jest koszt rejestracji dziecka?

W świetle aktualnych przepisów rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jest bezpłatna.

Ile się czeka na PESEL dla dziecka?

Dokumenty po rejestracji narodzin dziecka są przekazywane rodzicom lub pełnomocnikowi od razu. Otrzymują oni powiadomienie o nadaniu nr. PESEL, odpis aktu urodzenia oraz potwierdzenie zameldowania noworodka.

Ile trwa rejestracja dziecka przez internet?

Akt urodzenia zostanie sporządzony w następnym dniu roboczym po dokonania zgłoszenia. Warunkiem dotrzymania tego terminu jest:

 • otrzymanie przez urząd karty urodzenia dziecka
 • wyjaśnienie ewentualnych braków we wniosku

Na czas oczekiwania wpływa też wybrany przez rodzica sposób dostarczenia dokumentów.

 

Dodaj komentarz

Znieczulenie przy porodzie
Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie - wszystko, co powinnaś o nim wiedzieć
Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie? Konieczność. Tak myśli większość z nas, zanim zajdzie w ciążę. Podczas 9 miesięcy zmienia się jednak wiele - przede wszystkim nasza wiedza o dostępności znieczulenia w
Czytaj dalej
Zdrowie w ciąży
Pałeczki kwasu mlekowego (pałeczki Doderleina): Dlaczego bakterie Lactobacillus są tak ważne dla zdrowia kobiety?
Pałeczki kwasu mlekowego to jeden z wielu gatunków mikroorganizmów bytujących w pochwie kobiet i w jelicie obu płci. Biorą udział w wielu fizjologicznych procesach, m.in. hamują rozwój patogenów. Zaburzenia flory
Czytaj dalej
Zdrowie noworodka
Śmierć łóżeczkowa: Czy spanie z dzieckiem jest niebezpieczne?
Nagła śmierć łóżeczkowa (ang. SIDS - Sudden Infant Death Syndrome ) wzbudza niepokój u młodych rodziców. Co warto wiedzieć na temat SIDS? Jakie czynniki zwiększają ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej? Czy
Czytaj dalej
Noworodek
Krzywe nóżki, dziwne miny i odgłosy u noworodka? Spokojnie, to się zdarza
Tuż po narodzeniu żaden noworodek nie jest zbyt ładny. Statystyki mówią, że nawet co trzeci rodzic jest rozczarowany wyglądem dziecka tuż po porodzie. Nie ma w tym nic dziwnego. Nikt
Czytaj dalej
Niemowlę Noworodek
Noworodek a niemowlę: czym różni się noworodek od niemowlaka?
Kiedy dziecko przychodzi na świat, nazywamy je noworodkiem, ale równocześnie jest też niemowlakiem i w tym przypadku możemy stosować zamienne nazewnictwo. W drugą stronę nie jest to już tak oczywiste,
Czytaj dalej
Dolegliwości noworodków
Wzdęcia i gazy u noworodka [przyczyny, objawy i skuteczne sposoby]
Wzdęcia i gazy u noworodka są częstym problemem, na którego pojawienie się ma wpływ kilka czynników. Jeżeli gazy jelitowe występują sporadycznie i nie są przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości - np. bólu
Czytaj dalej
Noworodek Zakupy dla niemowląt
Rozmiary Niemowlęce: 56, 62, 68… Jak się w tym odnaleźć?
Kwestia rozmiarów ubranek dla noworodków staje się paląca już na etapie kompletowania wyprawki. Często zdarza nam się kupować za dużo ciuszków; nierzadko też stawiamy na niewłaściwą wielkość. Zamiast niepotrzebnie się
Czytaj dalej
Pielęgnacja noworodka
Ile pieluch zużywa noworodek?
Prawdziwy temat-rzeka, który zajmuje myśli młodych rodziców to temat pieluch. Każda rozmowa ze szczęśliwą mamą czy ze świeżo upieczonym ojcem wcześniej czy później o ten temat zahaczy. Wybór producentów i
Czytaj dalej