300 plus dla wdów i wdowców. Wiemy, co dalej z projektem świadczenia. Czy wdowi dodatek wejdzie w życie?

O konieczności wprowadzenia dodatkowego wsparcia dla seniorów, którzy stracili swoją drugą połówkę, mówi się już od dłuższego czasu. W ostatnich miesiącach do Senatu wpłynął w tej sprawie specjalny projekt. Wdowy i wdowcy mieliby dożywotnio otrzymywać dodatek w wysokości 300 zł. Czy wdowi dodatek do emerytury ma szansę wejść w życie?

300 plus dla wdów i wdowców. Dla kogo dodatkowe pieniądze?

W czerwcu do Sejmu trafiła kolejna petycja w sprawie wprowadzenia specjalnego dodatku dla wdów i wdowców. Według projektu osoby, których współmałżonek zmarł, mogłyby dożywotnio liczyć na 300 zł miesięcznego świadczenia. Środki miałyby być przyznawane niezależnie od dochodów, a jeśli już kryterium finansowe miałoby obowiązywać, to próg miałby wynosić „dwukrotność przeciętnej emerytury z ZUS netto i brutto w danym roku”.

Śmierć małżonka to ogromna tragedia, która niestety często pociąga za sobą również pogorszenie sytuacji materialnej. Świadczenie mogłoby podreperować domowy budżet i zabezpieczyć podstawowe potrzeby wdowy/wdowca.

Zobacz: Dobra wiadomość dla emerytów. Nowy dodatek może wynieść od 5 do 8 tys. zł

Czy wdowi dodatek wejdzie w życie?

Niestety wiele wskazuje na to, że prace nad projektem utkną na jakiś czas. Petycja nie zyskała poparcia senatorów, a o całym pomyśle negatywnie wypowiedział się także przedstawiciel resortu rodziny i polityki społecznej. Zdaniem Zbigniewa Wasiaka obecnie nie ma szans na wprowadzenie podobnego świadczenia, ponieważ nie ma na niego miejsca w systemie emerytalnym.

Źródłem finansowania świadczeń jest fundusz składek pracowników i pracodawców. W obecnych przepisach mamy dodatek pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych, oba są świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym. W systemie emerytalnym brak jest miejsca dla preferencji Zbigniew Wasiak, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, cytat za dziennikiem Fakt

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo