Emerytura z rekompensatą dla nauczyciela. Nie każdy może ją otrzymać. ZUS przedstawia kryteria

Zgodnie z przepisami nauczyciele mogą ubiegać się o specjalną rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która stanowi dodatek do emerytury. Przyznane przez ZUS środki mogą znacząco podnieść wysokość głównego świadczenia, ale nie wszyscy mogą na nie liczyć. Konieczne jest spełnienie kilku warunków. Emerytura z rekompensatą dla nauczyciela – komu przysługuje?

Emerytura z rekompensatą dla nauczyciela. Komu przysługuje?

O specjalną rekompensatę, czyli dodatek do kapitału początkowego do emerytury, mogą ubiegać się pracownicy, którzy pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Do tej grupy należą również nauczyciele, których codzienne obowiązki uznaje się za wyjątkowe.

Rekompensata przysługuje nauczycielom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Nie mogą na niego liczyć osoby wnioskujące o wcześniejszą emeryturę. To jednak nie wszystkie konieczne do spełnienia kryteria. ZUS przyzna dodatek nauczycielowi, który przed 1 stycznia 2009 r. pracował w jednostce oświaty stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat.

Rekompensata nie jest oddzielnym świadczeniem, dlatego nie trzeba składać odrębnego wniosku. ZUS przyznaje dodatek na podstawie świadectwa pracy i wszystkich dokumentów składanych przez nauczyciela wraz z wnioskiem o emeryturę.

Zobacz: Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli wracają od 2024 i… rozczarowują. Stawki mogą być głodowe, a i tak obejmą tylko wybranych

Od czego zależy wysokość rekompensaty?

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie jest stałą kwotą. Wysokość dodatku zależy od:

  • stażu ubezpieczeniowego sprzed 1 stycznia 2009 r. – okresów składkowych i nieskładkowych,
  • długości okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1 stycznia 2009 r.,
  • obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy,
  • wieku, w jakim był wnioskujący 31 grudnia 2008 r.

Jak informuje ZUS, wysokość rekompensaty oblicza się na podstawie stałego wzoru: R = 64,32 x K x X, gdzie:

  • 64,32 – wartość stała,
  • K – kwota emerytury „hipotetycznej” obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego,
  • X – współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnił wnioskujący do 31 grudnia 2008 r. 

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo