500 plus dla seniora na nowych zasadach? Wbrew pozorom świadczenie nie ogranicza się tylko do osób starszych. Lista uprawnionych jest dłuższa

Od kilku lat można ubiegać się w ZUS o specjalne świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Popularnie znane jest jako 500 plus dla seniora, ponieważ pobierają je przede wszystkim osoby starsze. Zgodnie z przepisami lista uprawnionych jest jednak znacznie dłuższa. Dodatkowe pieniądze mogą trafiać także do młodszych osób.

Komu przysługuje 500 plus dla seniora?

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji (najczęściej ze względu na zły stan zdrowia) lub nie mają ustalonego prawa emerytury czy renty pozwalającej na godne życie. Środki przyznawane są w celu pokrycia najważniejszych wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem – zakup żywności i leków, opłacenie rachunków i kosztów utrzymania mieszkania.

Program znany jest szerzej jako 500 plus dla seniora, dlatego wiele osób błędnie sądzi, że dodatkowe pieniądze przysługują tylko osobom starszym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jakiś czas temu rozszerzył listę uprawnionych do otrzymania świadczenia. Po spełnieniu określonych wymagań środki mogą zostać przyznane także młodym ludziom.

Świadczenie uzupełniające wypłacane jest osobom, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury, renty lub innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub otrzymują takie świadczenie, ale jego wysokość nie przekracza 2157,80 zł brutto.

Zobacz: Od kiedy 800 plus na dziecko? Ustawa już podpisana! Nie wszyscy rodzice dostaną pieniądze od razu, powód jest prosty

Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora

Przy ustalaniu prawa do świadczenia uzupełniającego bardzo istotne jest kryterium dochodowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami dodatek w pełnej kwocie (500 zł) mogą pobierać osoby, których główne świadczenie nie przekracza 1657,80 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tego progu nie oznacza jednak utraty prawa do świadczenia, zaczyna wówczas obowiązywać zasada “złotówka za złotówkę”, czyli dodatek jest po prostu pomniejszany o kwotę przekroczenia. Górna granica wynosi 2157,80 zł brutto. Osoby, które pobierają co miesiąc świadczenie powyżej tej sumy, nie mogą liczyć na wypłaty świadczenia uzupełniającego.

Dodatek 500 plus przyznawany jest na wniosek. Dokumenty można złożyć w ZUS, KRUS, drogą pocztową lub drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo