Kindergeld – jakiej wysokości może być i od czego to zależy?

Wśród licznych form wsparcia socjalnego, z którego mogą skorzystać osoby pracujące w Niemczech, znajduje się Kindergeld. Jest to rodzaj zasiłku rodzinnego, jaki przysługuje rodzinom wychowującym dzieci. Warunkami pobierania tego zasiłku są wiek dziecka oraz jego sytuacja na rynku pracy. Kindergeld jest szczególnie popularne wśród Polaków decydujących się na emigrację zarobkową do zachodnich sąsiadów. W naszym poradniku zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o Kindergeld 2022. Sprawdź, co trzeba wiedzieć.

Zasiłek rodzinny Kindergeld – podstawowe informacje dla Polaków

Jak już zostało wspomniane, o zasiłek rodzinny mogą starać się osoby spełniające określone warunki. Podstawowym z nich jest kraj świadczenia pracy. Aby móc wnioskować o niemiecki zasiłek rodzinny, przynajmniej jedno z rodziców musi być zatrudnione na terenie Niemiec. Ta sama zasada dotyczy Polaków, co oznacza, że jeśli jedno z rodziców pracuje na stałe w Niemczech, a drugie mieszka z potomstwem w Polsce – mają prawo do Kindergeld. Należy jednak udowodnić, że rodzina, pomimo rozłąki, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, związek jest zalegalizowany, a osoba pracująca w Niemczech znajduje się tam jedynie w celach zarobkowych. Co ważne, zasiłek można pobierać również w sytuacji, kiedy oboje rodziców mieszka i pracuje w Niemczech, a opiekę nad dzieckiem przebywającym w Polsce przekazali innej osobie.

Ile wynosi zasiłek Kindergeld w 2022?

Wysokość Kindergeld uzależniona jest od liczby dzieci. W niemieckim prawodawstwie dziećmi określa się potomstwo biologiczne oraz adoptowane. Poza nimi Kindergeld można pobierać też na podopiecznych, których wnioskodawca przyjął pod swój dach. Mogą to być dzieci małżonka i przybrane – których nie objęto procedurą adopcyjną – oraz wnuki. Jeśli para nie wzięła ślubu, ale związek został zarejestrowany, to prawo do zasiłku obejmuje także dzieci partnera lub partnerki.

Kindergeld nie jest uzależniony od wysokości dochodu w rodzinie, jednak na każde dziecko przypada inna wysokość. Kindergeld 2022 wynosi:

  • 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko;
  • 225 euro miesięcznie na trzecie dziecko;
  • 250 euro miesięcznie na czwarte dziecko i każde kolejne.

Kiedy rodzice mieszkają razem, zasiłek automatycznie przelewany jest na konto matki, chyba że ta zdecyduje inaczej. W przypadku separacji lub rozwodu pieniądze trafiają do rodzica, z którym dziecko mieszka.

Kto powinien złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Jeśli wniosek składa małżeństwo, nie ma większego znaczenia, kto to zrobi. Należy jedynie dopilnować, by druga osoba podpisała się w odpowiednim miejscu. W przypadku, kiedy jedno z partnerów ma również dzieci z innego związku, korzystniejsze będzie złożenie podania przez tę osobę – w takiej sytuacji liczba dzieci zostanie zsumowana i świadczenie wzrośnie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że świadczenie można pobierać jedynie na dzieci do 18. roku życia, jeśli kończy ono swoją edukację. Dziecko kontynuujące naukę zostaje objęte zasiłkiem do ukończenia 25 lat.

Kiedy jest wypłacany Kindergeld?

Wypłata zasiłku na konto następuje co miesiąc. O tym, w jakim dokładnie dniu miesiąca zostanie zlecony przelew, decyduje ostatnia cyfra numer Kindergeld. Wnioski oznaczone od 0 do 3 oznaczają, że przelew pojawi się na początku, numery 4 do 6 wskazują drugi tydzień miesiąca, a 7 do 9 – trzeci.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo