Od 700 do nawet 3,5 tys. zł miesięcznego dodatku! Nowe świadczenie wchodzi w życie. Wypłaty w trzech terminach

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis na ustawie wprowadzającej nowe świadczenie z budżetu państwa. Dodatek wejdzie jednak w życie dopiero w 2024 roku i nie wszyscy otrzymają wypłaty od razu. Zgodnie z przepisami kwota świadczenia ma być powiązana z wysokością. W zależności od potrzeb ZUS może przyznać od 700 do nawet 3500 zł miesięcznie.

Wchodzi nowe świadczenie z budżetu państwa. Komu będzie przysługiwać?

Zgodnie z założeniami 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie ustawa wprowadzająca świadczenie wspierające. Dodatek został przygotowany z myślą o osobach niepełnosprawnych, które będą mogły się o niego ubiegać na podstawie specjalnych orzeczeń. Po ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia ZUS przyzna odpowiednią miesięczną kwotę dofinansowania.

Zgodnie z zapisami ustawy od początku nowego roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły składać wnioski do wojewódzkich zespołów ds. orzecznictwa. Dokładny termin oraz adres składania dokumentów zostanie wkrótce ustalony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Po wstępnym rozpatrzeniu wniosku zespoły mają dokonać oceny potrzeb osoby wnioskującej i na tej podstawie ustala wysokość świadczenia.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, ocena komisji może się odbyć w dogodnym dla obu miejsc stronie, w tym nawet w domu osoby niepełnosprawnej. Orzeczenie zostanie wydane na podstawie:

  • kwestionariusza dołączonego do wniosku i wypełnionego przez osobę wnioskującą,
  • wywiadu,
  • obserwacji i analizy przeprowadzonych przez zespół.

Poziom potrzeby wsparcia będzie oceniany w skali punktowej. Szczegóły dotyczące tego, które elementy będą podlegać punktacji, resort rodziny ma ustalić w najbliższym czasie. Dokładne narzędzia i instrukcje do dokonania oceny pojawią się wkrótce w rozporządzeniu.

Zobacz: Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2023 będzie wyższe. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł dodatku!

Od 700 zł do 3,5 tys zł miesięcznie. Wypłaty w trzech terminach

Zespół ds. orzecznictwa ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku. Na podstawie otrzymanej oceny osoba z niepełnosprawnością może złożyć kolejny wniosek, tym razem do ZUS o przyznanie świadczenia. Warunkiem przyznania dodatku jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (minimalna suma to 70).

Ostateczna wysokość miesięcznego dofinansowania będzie powiązana z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą renty socjalnej obowiązującej w danym okresie. W ustawie ustalono sześć progów wsparcia:

  • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.
  • 180 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparciaokreślono na poziomie od 90 do 94 punktów,
  • 120 proc. renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów,
  • 80 proc. renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 80 do 84 punktów,
  • 60 proc. renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów,
  • 40 proc. renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów.

Biorąc pod uwagę stawki renty socjalnej na 2023 rok, świadczenie może wynosić od 635 zł do 3495 zł. Dodatek będzie jednak podlegał waloryzacji.

Świadczenie będzie wypłacane w trzech terminach. Od 1 stycznia 2024 roku ruszą wypłaty świadczenia na najwyższych poziomach wsparcia: od 87 do 100 punktów. Od 1 stycznia 2025 roku: od 78 do 86 punktów, a od 1 stycznia 2026: od 70 do 77.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo