Rodzinna wycieczka rowerowa może Cię kosztować 1500 zł? Za złamanie tych przepisów grozi wysoki mandat

Nowy taryfikator mandatów z 2022 roku wprowadził zdecydowanie wyższe kary za łamanie przepisów ruchu drogowego. Zmiany nie dotyczą wyłącznie kierowców pojazdów mechanicznych, ponieważ nie ominęły także rowerzystów, w tym tych najmłodszych. W ubiegłym roku dwukrotnie wzrosła stawka mandatu za jazdę na rowerze bez uprawnień. Czy rzeczywiście dzieciom grozi 1500 zł kary za wycieczkę rowerową?

1500 zł mandatu za wycieczkę rowerową z dzieckiem?

Zgodnie z polskim prawem, osoba w wieku od 10 do 18 lat, aby móc poruszać się samodzielnie i swobodnie po drogach na rowerze, powinna zdać egzamin na kartę rowerową. Egzamin ten jest obowiązkowy i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Konieczność posiadania karty rowerowej nie jest jednak nowością, taki przepis obowiązuje w Polsce już od lat.

Karta rowerowa nigdy nie zniknęła z obowiązujących przepisów. Jest jedynym dokumentem uprawniającym osoby w wieku od 10 do 18 lat do poruszania się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu. […] Dokument taki świadczy o tym, że jego posiadacz ma wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające mu bezpiecznie i rozsądnie uczestniczyć w ruchu drogowym.kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Od 2022 roku za brak karty rowerowej podczas jazdy grozi jednak dzieciom większa kara. Policja ma prawo kontrolować małoletnich i sprawdzać, czy posiadają odpowiednie uprawnienia. Jeśli wykroczenie będzie niewielkie, funkcjonariusz może jedynie pouczyć nieletniego, ale w przypadku poważniejszego zagrożenia sprawa może trafić nawet do sądu rodzinnego.

Uspokajamy jednak rodziców, że medialne doniesienia o 1500 zł mandatu za rodzinną wycieczkę rowerową są nieprawdziwe. Nieporozumienie wynika z przepisu wprowadzonego ostatnio do kodeksu wykroczeń:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Zobacz: Ta niewinna zabawa może rodziców słono kosztować. Mandat wynosi 500 zł

Kara za jazdę bez karty rowerowej

Chociaż dziecko nie może otrzymać mandatu w wysokości aż 1500 zł, to nie oznacza, że zupełnie nie podlega karze. Za takie wykroczenie grozi bowiem 200 zł grzywny (czyli o 100 zł więcej niż w ubiegłych latach).

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo