O tych pieniądzach urzędnicy nie zawsze informują. Środki z ZUS i OFE można wypłacić. Wystarczy wniosek

Osoby pracujące przez większość swojego życia regularnie odprowadzają składki emerytalne do ZUS. Ilość zgromadzonych środków decyduje o ostatecznej wysokości miesięcznego świadczenia, które zostanie przyznane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niestety zdarza się, że dana osoba umiera jeszcze przed przejściem na emeryturę i nie ma okazji skorzystać z odłożonych pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że całkiem przepadają. Pieniądze z subkonta ZUS i OFE można dziedziczyć.

Jak odebrać środki zgromadzone w ZUS i OFE

Składki odprowadzane co miesiąc na ubezpieczenie emerytalne trafiają w pierwszej kolejności na konta ZUS, ale mogą być umieszczane także w drugim filarze, czyli w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Środki gromadzone na koncie w OFE oraz na subkoncie ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

W przypadku posiadania jedynie subkonta w ZUS ubezpieczony może wskazać osoby uprawnione do wypłaty środków po jego śmierci. Jeśli takie oświadczenie nie zostanie złożone, zgromadzone środki wejdą do masy spadkowej.

W przypadku gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, odpowiednie oświadczenie wskazujące spadkobierców powinien złożyć we właściwym OFE. Po śmierci ubezpieczonego osoby uprawnione do wypłaty środków właśnie tam muszą skierować odpowiedni wniosek o przekazanie pieniędzy.

Zobacz: Emerytura z OFE po 65. roku życia. Niektóre seniorki mogą zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jakie są warunki?

Wystarczy jeden wniosek o wypłatę środków

Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aby wypłacić zgromadzone przez zmarłego środki nie trzeba korzystać z pomocy pośredników, wystarczy złożyć wniosek: osobiście w placówce lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W 2022 roku urząd rozpatrzył niemal 100 tys. takich wniosków i wypłacił prawie 800 milionów złotych.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo