Koronawirus a komunia 2020: czy nastąpią zmiany terminów?

Komunie święte zwyczajowo odbywają się w okresie od marca do czerwca, z czego większość uroczystości przypada na maj. W obecnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa coraz więcej rodziców zadaje sobie pytanie: co z komunią w tym roku? Czy epidemia koronawirusa wpłynie na przełożenie terminu pierwszej komunii świętej?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nie ma oficjalnego stanowiska Episkopatu w kwestii przełożenia pierwszych komunii świętych z powodu pandemii koronawirusa.
  • Decyzję dotyczącą przekładania terminów pierwszych komunii świętych podejmują biskupi poszczególnych diecezji.
  • Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej uznał, że powinny być wyznaczone nowe daty komunii.
  • Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie uważa, że w obecnej sytuacji nie jest możliwe uroczyste celebrowanie uroczystości kościelnych.
  • Spotkania z dziećmi pierwszokomunijnymi oraz terminy komunii w archidiecezji poznańskiej zostają wstrzymane do czasu ustania epidemii.
  • W archidiecezji lubelskiej każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualne, również po ustąpieniu epidemii.
  • W archidiecezji wrocławskiej zawieszono przygotowania do pierwszych komunii.
  • Archidiecezja szczecińsko-kamieńska zachęca do celebrowania komunii w małym gronie najbliższej rodziny.

Komunia 2020: brak oficjalnego stanowiska Episkopatu

Zgodnie z prawem kanonicznym, decyzje dotyczące przekładania terminów poszczególnych uroczystości, które nie są na stałe wpisane do kalendarza liturgicznego, podejmują indywidualnie biskupi poszczególnych diecezji. Stąd brak oficjalnego stanowiska Episkopatu w kwestii ogólnopolskiego przeniesienia pierwszych komunii świętych. Dlatego, w zależności od rejonu kraju, postanowienia w tym zakresie mogą być odmienne. Na ten moment już wiadomo, że niektóre archidiecezje zdecydowały się na przeniesienie komunii nawet na jesień. Inne czekają nadal na rozwój wypadków i podjęcie decyzji warunkują możliwością powrotu dzieci do szkół. Jeszcze inne uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie indywidualne uzgodnienie z rodzicami, czy w danym terminie przystąpienie do pierwszej komunii świętej przez ich dzieci jest zgodne z zasadami bezpieczeństwa.

Co z komunią w tym roku? Stanowiska poszczególnych archidiecezji

Sytuacja dotycząca pandemii zmienia się z dnia na dzień. Rząd niemal co tydzień wprowadza dodatkowe zalecenia dotyczące zgromadzeń, wychodzenia z domu, nauki i pracy zdalnej. Na ten moment wiadomo, że dzieci nie wrócą do szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczych aż do świąt Wielkanocy, które w tym roku przypadają na 12 kwietnia. Podnoszą się jednak głosy, że termin ten mimo dotychczasowych zapewnień Premiera, może ulec zmianie. Wszystko zależy od skali zachorowań oraz sytuacji polskiej służby zdrowia. Ponieważ nawet eksperci nie podejmują się przewidywań odnośnie konkretnych terminów, instytucje, w tym Kościół, mają niemałe problemy w ustaleniu grafiku funkcjonowania. Na stronach poszczególnych archidiecezji pojawiły się już jednak pierwsze komunikaty dotyczące komunii świętych, które dla większości dzieci miały się odbyć za miesiąc.

Komunia 2020. Warszawa

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że na ten moment celebracja I Komunii Świętej nie jest możliwa, dlatego wszelkie plany związane z organizowaniem uroczystości powinny zostać zawieszone do czasu rozwiązania sytuacji w kraju. Jednocześnie Wydział zachęca, aby księża proboszczowie pozostawali w kontakcie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych i wyznaczenie innych dat uroczystości.

Komunia 2020. Archidiecezja krakowska

W komunikacie opublikowanym przez ks. dr Andrzeja Kieliana, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wyczytać można, że decyzje organów państwowych uniemożliwiają aktualnie organizowanie uroczystości i odpowiednie celebrowanie Pierwszych Komunii Świętych. Dlatego do czasu odwołania stanu epidemicznego oraz ponownego przywrócenia możliwości zgromadzeń, należy zawiesić organizację tego wydarzenia. Jednocześnie komunikat zachęca do tego, aby księża proboszczowie indywidualnie wyznaczali daty uroczystości, uzgadniając je w porozumieniu z rodzicami.

Komunia 2020. Archidiecezja poznańska

Dekret Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego głosi, że wszystkie spotkania z dziećmi przystępującymi w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzicami powinny być zawieszone na okres zamknięcia placówek wychowawczo-dydaktycznych. Jeśli stan epidemii nie zostanie odwołany, a dzieci tym samym nie powrócą do zajęć szkolnych, Komunie Święte w archidiecezji poznańskiej powinny zostać odwołane do czasu zakończenia epidemii. Natomiast jeśli po świętach Wielkanocy zostaną przywrócone zajęcia w szkołach, decyzja co do odbycia się uroczystości komunijnych powinna być uzgadniania indywidualnie między rodzicami, a księdzem proboszczem. Arcybiskup uczula, że decyzja nie ma być podejmowana poprzez demokratyczny głos większości, ale każdy przypadek powinien być rozpatrywany osobno. Jeśli rodzice po ustąpieniu epidemii zdecydują się na przystąpienie ich dziecka do Komunii Świętej w majowym terminie, należy zorganizować uroczystość zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Natomiast dla wszystkich pozostałych należy umożliwić zorganizowanie Komunii w terminie późniejszym, kiedy rodzice uznają, że zdrowie ich dzieci jest bezpieczne.

Komunia 2020. Archidiecezja lubelska

Arcybiskup Stanisław Budzik jest zgodny z dekretem Arcybiskupa Gądeckiego – przy ustąpieniu epidemii, komunie mogą się zgodnie z dekretem odbyć w wyznaczonym pierwotnie terminie. Jeśli nie – powinny zostać przeniesione na czas późniejszy. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie – również w czasie ustąpienia epidemii.

Komunia 2020. Archidiecezja wrocławska

Decyzją Arcybiskupa Józefa Kupnego, należy odwołać wszelkie przygotowania do komunii świętej. Zgodnie z dekretem, proboszczowie są zachęcani do indywidualnego uzgadniania terminów uroczystości w porozumieniu z każdym rodzicem z osobna. Celebracja majowa w pierwotnym terminie będzie możliwa jedynie, jeśli po świętach Wielkanocy dzieci powrócą do szkół. Na ten moment już wiadomo, że dwie parafie z Oławy zdecydowały się na przeniesienie komunii na jesień, niezależnie od rozwoju wypadków w nadchodzących tygodniach. Inne wstrzymują się z podjęciem dalszych kroków.

Komunia 2020. Archidiecezja szczecińsko-kamieńska

Kuria archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej zachęca do rozpatrzenia możliwości komunii rodzinnych, które od lat są praktykowane w tej archidiecezji. W odróżnieniu od komunii grupowych, jest to kameralna uroczystość, odbywająca w trakcie mszy świętej, niekoniecznie w niedzielę. Kuria podkreśla, że uwrażliwia kapłanów na otwartość w tej kwestii i umożliwienie przygotowanym dzieciom przystąpienie do I Komunii Świętej właśnie w taki sposób, w gronie najbliższej rodziny.

Co z komunią 2020? Martwią się nie tylko rodzice

To, kiedy komunia 2020 będzie mogła mieć miejsce, jest podstawą do zmartwień również restauratorów i cukierników. Obroty niektórych miejsc w okresie majowym pochodzą głównie z organizacji uroczystości komunijnych. Miejsca w najlepszych lokalach trzeba rezerwować z wielomiesięcznym, a niekiedy nawet dwuletnim, wyprzedzeniem. Większość z nich decyduje się na zachowanie wpłaconych zaliczek, jednak stara się robić wszystko, aby umożliwić rodzicom przesunięcie rezerwacji na późniejszy termin. Nie zmienia to jednak faktu, że przy dużej liczbie osób zainteresowanych i braku pewności, co do terminu uroczystości kościelnej, jest to bardzo trudne logistycznie zadanie.

“My mamy mieć komunię 17 maj. Wszystko załatwione w restauracji i u fryzjera. Zaliczki powpłacane i jeśli nie będzie komunii, to ciekawe, czy będą zwroty pieniążków?” – czytamy komentarz jednej z mam w serwisie społecznościowym.

“Odwołaliśmy rezerwacje, nie zamawiam też ubrania dla syna. Chcemy uzgodnić z proboszczem przeniesienie terminu Komunii na za rok” – informuje inna matka.

“My mamy komunię 3 maja. Na razie próba spowiedzi przesunięta nie wiadomo na kiedy, a obok niedaleko nas w Wielki Czwartek mieli mieć komunie i już przełożyli wstępnie na czerwiec. Teraz zdrowie wszystkich najważniejsze i nadzieja że będzie dobrze” – pisze kolejna mama.

Najgorsza dla wielu rodziców wydaje się niepewność – dlatego warto, aby rodzice pozostawali w kontakcie z proboszczem i śledzili strony swoich archidiecezji.

Źródła:
  • Oficjalne strony archidiecezji: Warszawskiej, Lubelskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Szczecińsko-Kamieńskiej

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo